Strona Głowna / Regionalne programy operacyjne / XXXIV wyjazdowe posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w Opinogórze

XXXIV wyjazdowe posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w Opinogórze

W dniu 16 marca 2018 r. odbyło się w Opinogórze XXXIV wyjazdowe posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Poniżej zamieszczamy agendę Komitetu wraz z przyjętymi krytriami wyboru projektów dla:

- Działania 9.3 (9v) Rozwój ekonomii społecznej (projekty konkursowe): Typ projektu 1: tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym; Typ projektu 2: świadczenie usług wspierających rozwój ekonomii społecznej

- Działania 9.3 (9v) Rozwój ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy): Typ projektu: koordynowanie rozwoju sektora ekonomii społecznej

Newsletter

Udostępnij artykuł