Strona Głowna / Regionalne programy operacyjne / Komitet Monitorujący RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Komitet Monitorujący RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę nr 41/620/17/V zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla osi 7. 

Infrastruktura transportowa – uchwała nr 5/35/17/V. SzOOP stanowiący załącznik do ww. uchwały wraz z wykazem zmian został opublikowany na stronie http://rpo.warmia.mazury.pl/ pod szczegółowym adresem: http://rpo.warmia.mazury.pl/plik/206/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-na-lata-2014-2020

Newsletter

Udostępnij artykuł