Strona Głowna / Fundusze europejskie / Unijna recepta dla służby zdrowia

Unijna recepta dla służby zdrowia

Ważnym aspektem działalności Pracodawców RP jest informowanie przedsiębiorców o przeznaczonych dla nich Funduszach Europejskich. Które programy są dla nich? Na jakiej zasadzie przyznawane są subwencje? Kto dokładnie może się o nie ubiegać? Jak wypełnić wniosek? Na co trzeba przy tym uważać?

Unijna recepta dla służby zdrowia to pierwsza kampania informacyjno-promocyjna DFE, dzięki której osoby związane ze szeroko rozumianym środowiskiem medycznym dowiedziały się o możliwościach finansowania tego sektora z Funduszy Europejskich na lata 2007–2013. Wiedzę na ten temat można było czerpać z seminariów informacyjnych, z artykułów z poradami specjalistów publikowanych w ogólnopolskiej prasie branżowej czy ze specjalnie stworzonej strony internetowej.

Czas realizacji: 1 listopada 2007 r. – 30 czerwca 2008 r.

Kwota dotacji: 250 064,49 zł.

Partnerzy: Collect Consulting, Termedia, Elamed.

Cel główny: Zwiększenie wiedzy przedsiębiorców na temat możliwości finansowania przedsięwzięć branży medycznej i sektora ochrony zdrowia.

Cele szczegółowe:

  • Zwiększenie wiedzy o sposobach i instrumentach pomocnych w skutecznym aplikowaniu o środki na realizację projektów z branży medycznej i sektora ochrony zdrowia.
  • Promocja dobrych praktyk.
  • Zwiększenie wiedzy na temat realizacji (np. rozliczania) projektów z branży.

Newsletter

Udostępnij artykuł