Strona Głowna / Fundusze europejskie / Strategia w biznesie

Strategia w biznesie

Strategia w biznesie - doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału adaptacyjnego 62 mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MMŚP) działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego poprzez rozwój zarządzania strategicznego przy wsparciu partnerów społecznych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez opracowanie planów rozwojowych i zaplanowanie ich wdrożenia w MMŚP z udziałem parterów społecznych. Projekt wpłynie na zniwelowanie problemu, jakim jest niski potencjał adaptacyjny mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i ich kadry zarządzającej z woj. kujawsko-pomorskiego w zakresie przystosowywania się do zmian zachodzących we współczesnej gospodarce i wdrażania działań rozwojowych. 

Projekt zachęci MMŚP z regionu kujawsko-pomorskiego do długofalowej współpracy z partnerami społecznymi. Pozytywny wpływ wsparcia doradczego realizowanego przez związek pracodawców w zakresie zarządzania strategicznego będzie stymulował MMŚP do podejmowania współpracy z dostawcami usług szkoleniowych i doradczych służących wdrażaniu planu rozwojowego, w tym z wykorzystaniem podmiotowego systemu finansowania w regionie. Efektywność wsparcia będzie skutkować nawiązaniem współpracy i wzrostem członkostwa w Pracodawcach Pomorza i Kujaw. Organizacja rozwinie się pod względem ilościowym i merytorycznym (wzrost liczby członków, zbudowanie stałej bazy doradców, rozwój oferty doradczej) przy wsparciu Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

Partnerzy projektu: 'Pracodawcy Pomorza i Kujaw' Związek Pracodawców (lider projektu) oraz Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Okres realizacji: 01.08.2016-31.01.2018

Wartość projektu: 996 999,99 zł

Kwota dotacji: 886 299,99 zł

Wskaźniki projektu:

Wzrost liczby MMSP wykorzystujących wsparcie partnerów społecznych przy realizacji działań wspierających rozwój przedsiębiorstwa, w tym pozwalających na efektywne wykorzystanie podmiotowych systemów finansowania w regionach

Liczba strategii rozwoju opracowanych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przez partnerów społecznych

Liczba ogólnych analiz dostępności usług w RUR/poza RUR

Kontakt

Kamil Mich

Tel /22/518 87 38

Email: k.mich@pracodawcyrp.pl

Newsletter

Udostępnij artykuł