Strona Głowna / Fundusze europejskie / Jak rozmawiać z Schumanem?

Jak rozmawiać z Schumanem?

Przedstawiciele firm członkowskich oraz eksperci Pracodawców RP uczestniczą w europejskim dialogu społecznym w stosunkowo niewielkiej skali (w porównaniu do krajowego dialogu społecznego i kompetencji Organizacji). Stanowiska, opinie i racje Pracodawców RP nie są w zadowalający sposób słyszane w Europie.

Przedstawiciele Pracodawców RP nie brali udziału w pracach licznych komitetów i unijnych grup roboczych czy agend wyspecjalizowanych, do których przynależą. Przyczyną takiego stanu rzeczy był brak wiedzy merytorycznej i doświadczenia w realizacji skutecznych kampanii rzecznictwa interesów na forum UE, co przekładało się na nieefektywność podejmowanych wysiłków w sprawach istotnych.

Ponadto kwestie wewnątrzwspólnotowe były błędnie identyfikowane jako sprawy zagraniczne. Przedsiębiorcy zrzeszeni w Pracodawcach RP nie mieli świadomości tego, że obecnie większość decyzji gospodarczych zapada w Brukseli. Wprawdzie rząd konsultuje akty prawne stanowiące transpozycję unijnego prawa, ale nie budzą one należytego zainteresowania – ze względu na nieznajomość hierarchii aktów prawnych. Dlatego proces formułowania opinii napotykał na trudności koordynacyjne.

Pracodawcy RP wyposażyli zatem Członków w wiedzę o funkcjonowaniu instytucji europejskich i procesie decyzyjnym. Chcieli przekazać umiejętności wykorzystywania instrumentów dialogu społecznego na poziomie europejskim, efektywnego udziału w konsultacjach unijnych aktów prawnych i pragnęli przygotować kadry do praktycznego działania na forum Unii Europejskiej.

Czas realizacji: 1 kwietnia 2011 r. – 31 grudnia 2012 r.

Kwota dotacji: 749 586, 69 zł.

Cel główny: Zwiększenie uczestnictwa Pracodawców RP w dialogu społecznym poprzez poszerzenie kompetencji przedstawicieli Organizacji, wzmocnienie skuteczności i efektywności prowadzonego na szczeblu europejskim dialogu społecznego oraz umiejętności artykułowania interesów przedsiębiorców zrzeszonych w Pracodawcach RP.

Newsletter

Udostępnij artykuł