Strona Głowna / Fundusze europejskie / Innowacyjne Fundusze Europejskie na innowacyjne inwestycje

Innowacyjne Fundusze Europejskie na innowacyjne inwestycje

Powszechnie wiadomo, że rodzime firmy muszą zwiększać stopień zaawansowania technologicznego – w przeciwnym razie ich konkurencyjność na globalnym rynku będzie spadać. Tymczasem z doświadczeń i analiz Pracodawców RP wynikało, że przedsiębiorcy nierzadko mylnie rozumieli termin „innowacyjność”. Często ograniczali go jedynie do nowej linii produkcyjnej, nie dostrzegając innowacji procesowych. Brakowało im wiedzy i pomysłów, jak ją wdrożyć. A przecież bez gruntownego zaplecza trudno oprzeć swoją produkcję o nowoczesne (niekoniecznie materialne!) technologie.

Podjęta przez DFE inicjatywa była takim solidnym fundamentem – w jasny sposób wyjaśniała aspekty innowacyjności, jej zakres i znaczenie, a także wskazywała dostępne instrumenty wsparcia i przybliżała sposoby jej wdrożenia każdemu przedsiębiorcy. Była więc – dla małych i dużych, ogólnopolskich i lokalnych firm – niezastąpionym kompendium wiedzy, pokazującym, jak krok po kroku przejść przez procedurę aplikacyjną i otrzymać subwencję.

Czas realizacji: 1 września 2009 r. – 30 marca 2010 r.

Kwota dotacji: 317 001,18 zł.

Partnerzy: Deloitte.

Cel główny: Zwiększenie wiedzy przedsiębiorców o możliwości wykorzystania Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2007–2013 na realizację innowacyjnych projektów.

Cele szczegółowe:

  • Prezentacja strategicznego podejścia do Funduszy Europejskich, jako bogatego katalogu możliwości finansowania projektów rozwojowych firm.
  • Promocja Funduszy Europejskich i inwestowania w innowacje jako remedium na kryzys gospodarczy.
  • Podniesienie wśród beneficjentów umiejętności planowania i realizacji projektów.
  • Przekazanie wskazówek dotyczących identyfikacji źródeł oraz przygotowania, optymalizacji i realizacji projektów.

Newsletter

Udostępnij artykuł