Strona Głowna / Fundusze europejskie / Eksport - kierunek sukcesu

Eksport - kierunek sukcesu

„Bez eksportu nie ma sukcesu, bez sukcesu nie ma rozwoju, bez rozwoju nie ma przyszłości”. We współczesnym, zdominowanym przez postępującą globalizację świecie działanie jedynie na krajowym rynku wcześniej czy później musi zakończyć się jeśli nie plajtą, to przynajmniej kłopotami i koniecznością konfrontacji z błyskawicznie rosnącą konkurencją.

Dlatego też, aby pomóc polskim przedsiębiorcom w wejściu na zagraniczne rynki, Pracodawcy RP przeprowadzili kampanię informacyjną Eksport – kierunek sukcesu. Miała ona na celu w przystępny sposób informować o możliwościach finansowania z Funduszy Europejskich na lata 2007–2013 przedsięwzięć związanych z ekspansją na rynki zagraniczne. Wydawało się to tym ważniejsze, że wciąż większość polskich firm ma niewielką wiedzę na ten temat – a jeśli już mają, to często obarczoną uproszczeniami i obawą przed niezrozumiałymi procedurami udzielania pomocy unijnej i wypełniania formularzy oraz przed koniecznością przedstawiania rozmaitych oświadczeń. Tymczasem nie jest to aż tak skomplikowane, jak się wydaje.

Z naszego doświadczenia wynika także, że przedsiębiorstwa obawiają się ryzyka wynikającego z udziału w kosztownych misjach gospodarczych i barier związanych z rozpoczęciem starań o wejście na zagraniczne rynki. Wielu przedsiębiorców uważa, iż eksport jest dla nich zbyt wymagający. Tymczasem nie zdają sobie sprawy z tego, że już konkurują w Polsce z firmami zagranicznymi, coraz częściej wchodzącymi na nasz chłonny rynek – i to konkurują skutecznie. Dlatego warto ich przekonać, by zrobili krok dalej i skorzystali z dostępnych instrumentów wsparcia działalności na rynkach międzynarodowych.

Czas realizacji: 15 marca 2011 r. – 15 lipca 2011 r.

Kwota dotacji: 240 164,95 zł.

Partnerzy: „Rzeczpospolita”.

Cel główny: Zwiększenie wiedzy przedsiębiorców o możliwościach finansowania ekspansji na rynki zagraniczne z Funduszy Europejskich.

Cele szczegółowe: 

  • Zwiększenie wiedzy o sposobach i instrumentach pomocnych w skutecznym aplikowaniu o środki na realizację projektów eksportowych.
  • Zwiększenie wiedzy o wielkości pozytywnych zmian, jakie dla MŚP i działalności eksportowej zaszły w Polsce (w skali mikro i makro) dzięki Funduszom Europejskim.

Newsletter

Udostępnij artykuł