Strona Głowna / Fundusze europejskie / Działania hiszpańskich organizacji pracodawców na rzecz zwiększania adaptacyjności – wzorem dla Polski

Działania hiszpańskich organizacji pracodawców na rzecz zwiększania adaptacyjności – wzorem dla Polski

Kształcenie ustawiczne to ciągłe doskonalenie swoich umiejętności, poszerzanie wiedzy, otwarcie na zmieniającą się rzeczywistość i dostosowywanie posiadanych kwalifikacji do jej wymagań. W niczym nie przypomina ono pamiętanego ze szkoły procesu uczenia się. Jest umiejętnością korzystania z każdej nadarzającej się okazji do poszerzania wiedzy i zbieraniem informacji z wszelkich dostępnych źródeł. Proste zapamiętywanie, stosowane przez nas wszystkich, już nie wystarcza – niezbędne są analiza gromadzonych informacji, wyciąganie wniosków i przekładanie ich na działania.

Również przedsiębiorstwa powinny dostosowywać się do zmian zachodzących w ich otoczeniu i rosnących wymagań. Dziś największą wartością firm są ich pracownicy – dynamiczni, otwarci, nieustannie się kształcący. Nowoczesne metody zarządzania oraz elastyczne podejście do pracowników i ich potrzeb stymulują rozwój przedsiębiorstwa oraz ludzi w nim pracujących. Ustawiczne kształcenie (się) pracowników przekłada się na konkretne wyniki biznesowe.

Hiszpania znacząco wyprzedza Polskę we wdrażaniu rozwiązań stymulujących wzrost zatrudnienia, zapewniających równość szans i rozwój edukacyjny społeczeństwa. Właśnie dlatego Pracodawcy RP, biorąc przykład z najlepszych, stworzyli program szkoleniowy bazujący na doświadczeniach i rozwiązaniach stosowanych przez pracodawców hiszpańskich.

Naszym celem było udostępnienie w pełni satysfakcjonującej oferty szkoleń dla wszystkich osób – zarówno szeregowych pracowników, jak i tych odpowiedzialnych za zarządzanie firmą. Dostrzegliśmy potencjał zawarty w nowoczesnych technologiach, a zwłaszcza w szkoleniach e-learningowych. Dzięki tej formule mogliśmy zaoferować kursy dla wszystkich pracowników, nawet tych mających dotychczas problemy ze swobodnym dostępem do wiedzy.

Dodatkowo w ramach projektu przeprowadzono szeroko zakrojone badania potrzeb szkoleniowych oraz analizy ilościowe i jakościowe, przygotowujące Pracodawców RP do powołania jednostki szkoleniowej.

Czas realizacji: 1 kwietnia 2010 r. – 30 października 2011 r.

Kwota dotacji: 986 020,71 zł.

Partnerzy:
Konfederacja Pracodawców Galicji (CEG).

Cel główny:
Zwiększenie adaptacyjności przedsiębiorstw dzięki rozszerzeniu działań Pracodawców RP o szkolenia, stworzone w oparciu o wiedzę i doświadczenia hiszpańskiego partnera.


Cele szczegółowe:

  • Opracowanie planu szkoleń Pracodawców RP.
  • Wzrost wiedzy o idei kształcenia ustawicznego.
  • Opracowanie koncepcji Centrum Szkoleń.

Newsletter

Udostępnij artykuł