Strona Głowna / Fundusze europejskie / Archiwalne

Eksport - kierunek sukcesu

„Bez eksportu nie ma sukcesu, bez sukcesu nie ma rozwoju, bez rozwoju nie ma przyszłości”. We współczesnym, zdominowanym przez postępującą globalizację świec...

Akademia Dialogu KPP

Kampania informacyjno-promocyjna Akademia Dialogu Pracodawców RP zakładała szereg przedsięwzięć o zasięgu zarówno ogólnopolskim, jak i regionalnym. Pracodawc...