Strona Głowna / Fundusze europejskie / Aktualne

Równość szans

Równość szans w biznesie – praktyczne narzędzie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach