Strona Głowna / Aktualności / Zapraszamy na szkolenia o partnerstwie publiczno-prywatnym dla MMŚP

Zapraszamy na szkolenia o partnerstwie publiczno-prywatnym dla MMŚP

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kancelaria M. Mazurek i Partnerzy Prawnicza Spółka Komandytowa realizują projekt „PPP dla MMŚP”. Zapraszamy do udziału w szkoleniach z obszaru Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP). Ich celem jest budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku poprzez wzrost kompetencji pracowników zakresu przedsięwzięć PPP. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarzadzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku. 

Projekty PPP w najbliższych latach stanowić będą jedno z kół zamachowych polskiej gospodarki.

W Polsce i Unii Europejskiej przyszłość Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) upatrywana jest w sektorze MMŚP. Badania wśród firm posiadających doświadczenie w realizacji przedsięwzięć PPP wskazują, że tego typu projekty stabilizują pozycję firmy na rynku i budują potencjał na przyszłość.

Szkolenia skierowane są do MMŚP posiadających siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i wielkopolskiego.

Oferujemy:

  1. szkolenia ogólne, mające na celu nabycie wiedzy na temat podstawowych zagadnień dotyczących PPP, 4 dni szkoleniowe (8 godzin każdy dzień), łącznie 32 godziny
  2. szkolenia dedykowane, mające na celu pogłębienie kompetencji pracowników w obszarze przygotowania oferty przetargowej z obszaru PPP, 4 dni szkoleniowe (8 godzin każdy dzień), łącznie 32 godziny

Formularz rekrutacyjny jest dostepny tutaj 

Odpłatność za szkolenia

Przedsiębiorstwa biorące udział w projekcie wnoszą wkład własny w wysokości:

  • za szkolenie ogólne, kwota 514,05 PLN od przedsiębiorstwa
  • za szkolenia dedykowane, kwota 534,55 PLN od przedsiębiorstwa

Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu na miejsce szkolenia.

Więcej informacji na stronie: www.ppp.pracodawcyrp.pl

Kontakt: rekrutacjappp@pracodawcyrp.pl

tel.: 22 518 87 47, 22 518 87 72

Newsletter

Udostępnij artykuł