Strona Głowna / Aktualności / Wystartował projekt „Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna”

Wystartował projekt „Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna”

Pracodawcy RP w partnerstwie z Uczelnią Łazarskiego, Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka i Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie” zainaugurowali projekt „Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna”. Projekt jest częścią większego programu realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach którego ma powstać Rada Programowa ds. Kompetencji – powoływana przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego – oraz Rady Sektorowe dla 15 sektorów.

Inauguracyjne spotkanie odbyło się 20 grudnia 2016 r. w siedzibie Pracodawców RP. Gośćmi posiedzenia byli Jarosław Pinkas, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia; Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; prof. Łukasz Szumowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Anna Świebocka-Nerkowska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Andrzej Mądrala, Wiceprezydent Pracodawców RP.

Rada Sektorowa ds. Kompetencji ma stanowić forum wymiany opinii pomiędzy trzema elementami systemu kształtowania kompetencji i potrzeb kompetencyjnych w branży opieki zdrowotnej i pomocy społecznej: pracodawcami, systemem edukacji a przedsiębiorcami działającymi w danym sektorze. System Rad ma umożliwić oddziaływanie przez przedsiębiorców na dostawców usług edukacyjnych i rozwojowych oraz zbudowanie właściwego partnerstwa przedsiębiorstw z instytucjami rynku pracy. Przedsiębiorstwa będą dostarczać wiarygodnych danych o potrzebnych kwalifikacjach w reprezentowanych przez siebie sektorach, co pozwoli zwiększyć skuteczność działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

Za powołanie Rady odpowiadać będzie Grupa Inicjatywna, do której zostaną zaproszono przedstawicieli podsektorów z każdej grupy:

  • regulatorów sektora (Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej),
  • przedsiębiorstw i pracodawców,
  • przedstawicieli edukacji.

Główną rolę w Radzie odgrywają animatorzy pracy Rady: doradca Prezydenta Pracodawców RP dr Małgorzata Gałązka-Sobotka w sprawach opieki zdrowotnej i prof. Mirosław Grewiński w sprawach pomocy społecznej. Kierownikiem projektu jest Ewa Płodzień-Pałasz, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Pracodawców RP.

Newsletter

Udostępnij artykuł