Strona Głowna / Aktualności / Subregionalne spotkania konsultacyjne Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030

Subregionalne spotkania konsultacyjne Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030

W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego z perspektywą do 2030 (SRWD 2030), Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza na subregionalne spotkania konsultacyjne poświecone projektowi dokumentu, które odbędą się 21 lipca br. w Jeleniej Górze, 24 lipca br. w Wałbrzychu i 27 lipca br. we Wrocławiu (w załączeniu ramowy program spotkań).

Zaproszenie na spotkania są skierowane do jednostek samorządu terytorialnego i partnerów społeczno-gospodarczych wszystkich subregionów Dolnego Śląska. Spotkania rozpoczną dyskusję nad kształtem projektu dokumentu, umożliwią zgłaszanie wniosków oraz postulatów na temat kluczowych przedsięwzięć dla realizacji celów rozwojowych województwa.

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 będzie kluczowym dokumentem określającym kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego naszego regionu w nadchodzącej perspektywie finansowej UE. Z tego względu Zarząd Województwa pragnie zapoznać się z jak najszerszą opinią lokalnych społeczności Dolnego Śląska na temat zagadnień, które powinny się w niej znaleźć. Dlatego władze województwa zapraszają przedstawicieli wszystkich szczebli samorządu terytorialnego naszego województwa, partnerów społecznych i gospodarczych, świata nauki oraz mieszkańców województwa do aktywnego udziału w dyskusji na temat przyszłości regionu, sposobów przezwyciężania różnic rozwojowych oraz kierunków działań wzmacniających jego potencjał

i konkurencyjność.

Zasadą przygotowania SRWD 2030 będzie koncentracja działań na kierunkach najefektywniejszych dla stabilnego i zrównoważonego rozwoju regionu. Wpisanie do Strategii konkretnych przedsięwzięć będzie natomiast możliwe po przedstawieniu szczegółowej informacji na temat celowości ich uwzględnienia oraz warunków jego finansowania.

Z tego względu Zarząd Województwa Dolnośląskiego prosi również o zgłaszanie propozycji najważniejszych strategicznych przedsięwzięć rozwojowych dla Dolnego Śląska do uwzględnienia w projekcie Strategii.

Ankieta w tej sprawie jest dostępna do pobrania na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w zakładce: Rozwój Regionalny/Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030.

Odpowiedzi na ankiety prosimy wysyłać do 31 lipca br. wyłącznie w formie elektronicznej na adres: srwd2030@dolnyslask.pl


Newsletter

Udostępnij artykuł