Strona Głowna / Aktualności / Strategia w biznesie – doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego

Strategia w biznesie – doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej realizują projekt „Strategia w biznesie-doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego”. Projekt ten realizowany jest w ramach Działania 2.2. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POWR.02.02.00-00-0070/16 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerem projektu są Pracodawcy Pomorza i Kujaw.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału adaptacyjnego 62 mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MMŚP) działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego poprzez rozwój zarządzania strategicznego przy wsparciu partnerów społecznych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez opracowanie planów rozwojowych i zaplanowanie ich wdrożenia w MMŚP z udziałem parterów społecznych. Projekt wpłynie na zniwelowanie problemu, jakim jest niski potencjał adaptacyjny mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i ich kadry zarządzającej z woj. kujawsko-pomorskiego w zakresie przystosowywania się do zmian zachodzących we współczesnej gospodarce i wdrażania działań rozwojowych.

Projekt zachęci MMŚP z regionu kujawsko-pomorskiego do długofalowej współpracy z partnerami społecznymi. Pozytywny wpływ wsparcia doradczego realizowanego przez związek pracodawców w zakresie zarządzania strategicznego będzie stymulował MMŚP do podejmowania współpracy z dostawcami usług szkoleniowych i doradczych służących wdrażaniu planu rozwojowego, w tym z wykorzystaniem podmiotowego systemu finansowania w regionie. Efektywność wsparcia będzie skutkować nawiązaniem współpracy i wzrostem członkostwa w Pracodawcach Pomorza i Kujaw. Organizacja rozwinie się pod względem ilościowym i merytorycznym (wzrost liczby członków, zbudowanie stałej bazy doradców, rozwój oferty doradczej) przy wsparciu Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Panią Dorotą Filarecką-Stanek pod numerem telefonu 52 585 91 64.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Newsletter

Udostępnij artykuł