Strona Głowna / Aktualności / Rekrutacja do projektu „Równość szans w biznesie"

Rekrutacja do projektu „Równość szans w biznesie"

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej serdecznie zapraszają do udziału w ogólnopolskim projekcie „Równość szans w biznesie – praktyczne narzędzie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach” realizowanym w ramach umowy partnerskiej z Fundacją Fundusz Współpracy, Instytutem Spraw Publicznych oraz Fabryką Dobrych Praktyk.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

Cel projektu: Dostosowanie wypracowanego w ramach projektu pt. „Równość w biznesie" narzędzia wspierającego przedsiębiorstwa w promocji równości płci na stanowiskach kierowniczych w dużych firmach i zwiększaniu uczestnictwa kobiet w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych, do specyfiki średnich przedsiębiorstw (zatrudniających od 50 do 249 pracowników), które zostanie przetestowane w 40 przedsiębiorstwach i wdrożone w 360 przedsiębiorstwach.

Narzędzie dla dużych przedsiębiorstw jest dostępne na stronie www.rownoscwbiznesie.mpips.gov.pl.

Średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo (firma), w którym pułap liczbowy średniorocznie zatrudnionych pracowników, w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat, wynikający z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wynosi od 50 do 249 osób.

Obecnie prowadzimy nabór do udziału w I etapie projektu tj. wywiadach pogłębionym (IDI), których celem jest poznanie Państwa doświadczeń oraz opinii na temat standardów równości szans mężczyzn i kobiet w miejscu pracy oraz trudności i wyzwań związanych z równym traktowaniem w miejscu pracy w średnich przedsiębiorstwach.

Do wywiadu zapraszamy przedstawiciela działu HR/menedżera bądź osobę zarządzającą przedsiębiorstwem, podejmującą decyzje o polityce kadrowej.

Wywiad będzie trwać maksymalnie jedną godzinę zegarową, jest anonimowy. Osoba prowadząca wywiad przyjedzie we wskazane przez Państwa miejsce.

Aby zgłosić się do projektu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Kontakt:

tel.: (+48 22) 518 87 47

fax (+48 22) 518 87 45

e-mail: rownoscwbiznesie@pracodawcyrp.pl 

Newsletter

Udostępnij artykuł