Strona Głowna / Aktualności / Propozycje zmian wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

Propozycje zmian wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

Z inicjatywy Pracodawców RP, Zespół problemowy Rady Dialogu Społecznego ds. funduszy europejskich na najbliższym posiedzeniu zajmie się zaproponowaniem zmian Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Prosimy o przekazywanie swoich uwagi i propozycji zmian w zakresie jakościowej zmiany Wytycznych na adres dfe@pracodawcyrp.pl.

Newsletter

Udostępnij artykuł