Strona Głowna / Aktualności / Partnerstwo publiczno-prywatne dla MMŚP

Partnerstwo publiczno-prywatne dla MMŚP

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczęli realizację cyklu szkoleń z zagadnień partnerstwa publiczno-prywatnego dla przedsiębiorców, w ramach projektu „PPP dla MMŚP” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Partnerem projektu jest Kancelaria M. Mazurek i Partnerzy.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy przedsiębiorców, którzy planują w najbliższej przyszłości inwestycje z PPP i dostrzegają w swoim otoczeniu możliwość współpracy z podmiotem publicznym. Udział w projekcie to szansa na zbudowanie przewagi konkurencyjnej na rynku przedsiębiorstw z sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw poprzez wzrost kompetencji ich pracowników z zakresu przedsięwzięć realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

W efekcie projektu 200 pracowników ze 100 przedsiębiorstw ( MMŚP) podniesie swoje kompetencje w zakresie przedsięwzięć z PPP, zaś 50 pracowników z 25 MMŚP, we współpracy z ekspertami projektu przygotuje w warunkach szkoleniowych dokumentację do trwających postępowań PPP.

Przedsiębiorstwa biorące udział w projekcie wnoszą wkład własny stanowiący 12,5 % wartości szkolenia:

- za szkolenie ogólne, kwota 514,05 PLN od przedsiębiorstwa (2 pracowników, 4 dni szkoleniowe)

- za szkolenia dedykowane, kwota 534,55 PLN od przedsiębiorstwa (2 pracowników, 4 dni szkoleniowe)

Szkolenia są skierowane do przedsiębiorców posiadających siedzibę na terenie jednego z czterech województw: mazowieckiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego lub wielkopolskiego. W ramach projektu wsparciem zostaną objęci zarówno pracownicy, którzy są już zaangażowani w realizację tego typu przedsięwzięć, jak również w przyszłości zamierzają zajmować się przedmiotowym tematem. Wsparcie realizowane jest poprzez cykl szkoleń ogólnych i dedykowanych, prowadzonych przez doświadczoną kadrę trenerów.

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Panią Anną Panasz, kierownikiem projektu, a.panasz@pracodawcyrp.pl lub pod numerem telefonu (22) 518 87 72.

Więcej informacji na www.ppp.pracodawcyrp.pl.

Serdecznie zapraszamy!

Newsletter

Udostępnij artykuł