Strona Głowna / Aktualności / Stanowisko Ministerstwa Finansów w zakresie opodatkowania podatkiem VAT od dotacji unijnych

Stanowisko Ministerstwa Finansów w zakresie opodatkowania podatkiem VAT od dotacji unijnych

Poniżej zamieszczamy stanowisko Ministerstwa Finansów w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dotacji unijnych

Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że podatku, w związku z dostawą towarów lub świadczeniem usług otrzymuje dofinansowanie(dotację, subwencję lub inną dopłatę o podobnym charakterze) wpływające bezpośrednio na cenę towaru lub uslugi, dofinansowanie to stanowi składnik tej ceny.Warunkiem zaliczenia dotacji do podstawy opodatkowania jest jej bezpośredni związe z ceną (wpływ na poziom ceny).

Podstawa opodatkowani nie obejmuje zatem dotacji i dopłat o charakterze ogólnym stanowiącym dofinansowanie do ogólnych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (a nie konkretnej wykonywanej przez podmiot czynności podlegającej opodatkowaniu).

Ocenę sposóbu traktowania dotacji na gruncie podatku VAT wegług MF, należy traktować indywidualnie w odniesieniu do konkretnych projektów oraz mając na względzie charakter dokonywanego dofinansowania i rodzaj wykonywanych czynności.

Newsletter

Udostępnij artykuł