Europejski Fundusz Społeczny 2020+Więcej

Regionalne programy operacyjneWięcej

  • kolor-1.jpeg

    Komitet Monitorujący RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego

    Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę nr 41/620/17/V zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla osi 7. 

Regionalne programy operacyjneWięcej